Category: Sri Petaling (shoplot 店铺 kedai)

Please contact us via the new number / whatsapp from this button
Tolong hubungi kami dengan nombor / whatsapp baru kami melalui butang ini
请用这个button来联系我们的新电话 / whatsapp号码

Please contact us via the new number / whatsapp from this button
Tolong hubungi kami dengan nombor / whatsapp baru kami melalui butang ini
请用这个button来联系我们的新电话 / whatsapp号码

Please contact us via the new number / whatsapp from this button
Tolong hubungi kami dengan nombor / whatsapp baru kami melalui butang ini
请用这个button来联系我们的新电话 / whatsapp号码

Please contact us via the new number / whatsapp from this button
Tolong hubungi kami dengan nombor / whatsapp baru kami melalui butang ini
请用这个button来联系我们的新电话 / whatsapp号码

Please contact us via the new number / whatsapp from this button
Tolong hubungi kami dengan nombor / whatsapp baru kami melalui butang ini
请用这个button来联系我们的新电话 / whatsapp号码

Cecelia = sri petaling

 

Cecelia (vietnam) 新车到步。试过她的客人,从别州也每个星期固定来找她,难道他是傻仔? 不是,是这妹妹车身美,两粒青筋大白兔藏住了,你不来消费想免费看? 没门啊兄弟,赶快找我预约啦,你的淋都硬了还忍什么忍

170 / 60mins / 1shot

350 / 3hrs / 2shots

( new girl first time malaysia , she only take chinese customer)

Posted in %1$s

Please contact us via the new number / whatsapp from this button
Tolong hubungi kami dengan nombor / whatsapp baru kami melalui butang ini
请用这个button来联系我们的新电话 / whatsapp号码

Cherry = 大城堡

Cherry (vietnam) 新车到步。青春无敌越南小妹,穴窄多汁鲜嫩无比,趁她新鲜时吃啊,不用我教你吧? 赶快跟我预约。

170 / 60mins / 1shot

350 / 3hrs / 2shots

( new girl first time malaysia , she only take chinese customer)

Posted in %1$s

Please contact us via the new number / whatsapp from this button
Tolong hubungi kami dengan nombor / whatsapp baru kami melalui butang ini
请用这个button来联系我们的新电话 / whatsapp号码

Please contact us via the new number / whatsapp from this button
Tolong hubungi kami dengan nombor / whatsapp baru kami melalui butang ini
请用这个button来联系我们的新电话 / whatsapp号码

Please contact us via the new number / whatsapp from this button
Tolong hubungi kami dengan nombor / whatsapp baru kami melalui butang ini
请用这个button来联系我们的新电话 / whatsapp号码

Please contact us via the new number / whatsapp from this button
Tolong hubungi kami dengan nombor / whatsapp baru kami melalui butang ini
请用这个button来联系我们的新电话 / whatsapp号码

Jojo 21yrs = sri petaling

Jojo (vietnam) 新车到 真要命,她骚到没朋友晚晚都要,我天天被她骑,兄弟们帮帮手,接力,接力,我就快精尽人亡了~~她粒波好大好白净,好料居然藏得那么隐秘。

new arrivals young pretty friendly girl . Can kiss can lick

170 / 60mins / 1shot

350 / 3hrs / 2shots

Posted in %1$s

Please contact us via the new number / whatsapp from this button
Tolong hubungi kami dengan nombor / whatsapp baru kami melalui butang ini
请用这个button来联系我们的新电话 / whatsapp号码

Please contact us via the new number / whatsapp from this button
Tolong hubungi kami dengan nombor / whatsapp baru kami melalui butang ini
请用这个button来联系我们的新电话 / whatsapp号码

Please contact us via the new number / whatsapp from this button
Tolong hubungi kami dengan nombor / whatsapp baru kami melalui butang ini
请用这个button来联系我们的新电话 / whatsapp号码

Please contact us via the new number / whatsapp from this button
Tolong hubungi kami dengan nombor / whatsapp baru kami melalui butang ini
请用这个button来联系我们的新电话 / whatsapp号码

Please contact us via the new number / whatsapp from this button
Tolong hubungi kami dengan nombor / whatsapp baru kami melalui butang ini
请用这个button来联系我们的新电话 / whatsapp号码

Please contact us via the new number / whatsapp from this button
Tolong hubungi kami dengan nombor / whatsapp baru kami melalui butang ini
请用这个button来联系我们的新电话 / whatsapp号码

Mia = sri petaling

红牌 Mia (vietnam) part time!! 茄轮任打,鲍鱼温润湿滴滴,服务好,推荐。

CIM + B2B very good bj she provide!!

170 / 60mins / 1shot

200 / 90mins / 2shots

350 / 3hrs / 2shots

Posted in %1$s

Please contact us via the new number / whatsapp from this button
Tolong hubungi kami dengan nombor / whatsapp baru kami melalui butang ini
请用这个button来联系我们的新电话 / whatsapp号码

Please contact us via the new number / whatsapp from this button
Tolong hubungi kami dengan nombor / whatsapp baru kami melalui butang ini
请用这个button来联系我们的新电话 / whatsapp号码

Please contact us via the new number / whatsapp from this button
Tolong hubungi kami dengan nombor / whatsapp baru kami melalui butang ini
请用这个button来联系我们的新电话 / whatsapp号码

Please contact us via the new number / whatsapp from this button
Tolong hubungi kami dengan nombor / whatsapp baru kami melalui butang ini
请用这个button来联系我们的新电话 / whatsapp号码

Please contact us via the new number / whatsapp from this button
Tolong hubungi kami dengan nombor / whatsapp baru kami melalui butang ini
请用这个button来联系我们的新电话 / whatsapp号码

Thao (vietnam)

Thao 23yrs (viet) 5star good service

200 / 90mins / 2shots

170/ 1shot /60mins 服务好,推荐。

CIM + B2B very good bj she provide!!

call or whatsapp only : Sky +60123066119 红牌啊桃,预约很爆,要是必须提前约,她凭什么红? 您来试试就知道.

Posted in %1$s

Please contact us via the new number / whatsapp from this button
Tolong hubungi kami dengan nombor / whatsapp baru kami melalui butang ini
请用这个button来联系我们的新电话 / whatsapp号码

FashionBuzz © 2015 | All Rights Reserved Theme by Flythemes